title
Euroopa pankade tulemuslikkuse seosed naiste esindatusega juhatuses
The relationship between European banks performance and female board representation
author
Näveri, Anna
supervisor
defence date
language