title
Põlevkivitööstuse jäätmete taaskasutamise võimalused
The recovery options of the waste in oil shale industry
author
Nerot, Kairi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele