title
Töötajate motivatsiooni mõjutavad faktorid Grundfos Baltikumi ja Soome ettevõtetes
Employee Motivation affecting Factors in Grundfos Baltics and Finnish Companies
author
Tibbing, Sten
keywords
võrdsus
ootus
valentsus
instrumentaalsus
meisterlikkus
kuuluvus
expectancy
valence
instrumentality
relatedness
supervisor
defence date
language