title
Helicobacter pylori nakkusest tingitud muutused maksarakkude transkriptoomis ja NF-κB signaalirajas
Helicobacter pylori-induced alterations in transcriptome and NF-κB signaling pathway in hepatocytes
author
Tamm, Johanna Kristina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.06.2027