title
Eestlaste ja venelaste ostumotiivide erinevus Eesti šokolaadi turul
The Motives of Chocolate Consumption Among Estonians and Russians in Estonian Market
author
Pjatakova, Liia
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network