title
Proaktiivsete teenuste võimalikkus id-kaardi näitel
On the possibility of proactive public services: the case of the estonian national id card
author
Haugas, Gerda
keywords
proaktiivne avalik tenus
biomeetrilised isikuandmed
proactive public service
biometric personal data
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus