title
Таллинский Политехник № 11 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
30.03.1979
language