title
Eesti metallitööstuse allhanke ettevõtete finantsaruannete võrdlusanalüüs (AS Maru Metall, Monik OÜ ja Terasman OÜ näitel aastatel 2012–2014)
Comparative Analysis of the Financial Results of Estonian Subcontracting Steel Construction Companies (Based on AS Maru Metall, Monik OÜ And Terasman OÜ During the Years 2012–2014)
author
Lukin, Vahur
supervisor
defence date
language