title
Interplay between Creatine Kinase and Adenylate Kinase Networks in Health and Disease
Kreatiinkinaasi ja adenülaatkinaasi energiaülekande võrgustike vaheline koosmõju normis ja patoloogias
description
Doctoral thesis 36/2018
Doktoritöö 36/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949832835 (publication)
ISBN 9789949832842 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language