title
Laulupeo 2 korterite ülekuumenemise ja energiatõhususe analüüs
Laulupeo 2 analysis of overheating and energy efficiency in apartements
author
Turin, Jevgeni
keywords
korterite ülekuumenemine
hoone fassaadi kavandamine
välisribakardinad
jahutuse vajadus
PVGis tarkvara
overheating of apartements
design of the facade
shutters
need of cooling
PVis software
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information
subunit
Kütte- ja ventilatsiooni õppetool
Chair of Heating and Ventilation