title
Euroopast džihaadini - ekstremistlike organisatsioonidega liitumise motiiivid ja identiteedi kolm tasandit
From Europe to Jihad - Motivations behind Joining Extremist Organisations and the Three Levels of Identity
author
Lind, Laura
defence date
language