title
Turba tehniliste näitajate analüüsi metoodika väljatöötamine, nende seosed turba omaduste muutuste ja kasutusaladega
Development of analysis methods of technical properties of peat, and relationship between changes in peat properties and field of use
keywords
tehnilised näitajad
genees
kasutamisvõimalused
kaevandamisvõimalused
technical properties
genesis
use of peat
mining technologies
supervisor
defence date
language