title
Miinimumnõuete direktiivi mõju pagulase määratlemisele Euroopa Liidu liikmesriikides
Impact of Qualification Directive on the Refugee Determination in EU Member States
author
Väli, Triin
keywords
refugee protection
Qualification Directive
supervisor
defence date
language