title
Eestikeelse kõneabitarkvara tekstisüntesaatori loomine rekurrentsete närvivõrkude abil
Creating a Text Synthesizer for Estonian Speech Aid Using Recurrent Neural Networks
supervisor
Rebane, Martin; Sirts, Kairit
study program
defence date
language