title
Põlevkivi kaevise optimaalne allmaarikastamine Uus-Kiviõli kaevanduses
Optimal underground separation technology in the Uus-Kiviõli oil shale mine
keywords
põlevkivi rikastamine
kaubakivi
rikastamisjääk
oil shale enrichment
commercial stone
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.07.2025