title
Põlevkivi kaevise optimaalne allmaarikastamine Uus-Kiviõli kaevanduses
Optimal underground separation technology in the Uus-Kiviõli oil shale mine
author
Kauril, Ragnar
keywords
põlevkivi rikastamine
kaubakivi
rikastamisjääk
oil shale enrichment
commercial stone
tailings
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.07.2025