pealkiri
Põlevkivi kaevise optimaalne allmaarikastamine Uus-Kiviõli kaevanduses
Optimal underground separation technology in the Uus-Kiviõli oil shale mine
märksõnad
põlevkivi rikastamine
kaubakivi
rikastamisjääk
oil shale enrichment
commercial stone
kirjeldus
Sisukokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.07.2025