title
X- ja Y-generatsiooni ootused tööandjale vastutustundliku ettevõtluse printsiipide alusel
The expectations of generation X and Y set on employers based on the principles of Corporate Social Responsibility (CSR)
author
Liblik, Reti
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network