title
Keskkonnasäästliku satelliidi kavandamine ja optimeerimine
Design and optimization of environmentally sustainable satellite
author
Ahmadzada, Ilaha
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal