title
Konkurentsiõiguse kohaldamine arvutiprogrammide liideste autoriõiguse kaitsel
Application of Competition Law to Copyright Protection of Computer Program Interfaces
author
Salo, Henna
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network