title
Raamistik Java rakenduse jõudluse probleemide lahendamiseks empiirilise lähenemisega
A Framework for Empirical Evaluation of Java Application Performance
author
Reinok, Viktor
keywords
jõudluse probleem
empiiriline lähenemine
performance problem
empirical approach
study program
defence date
language