title
Riikliku energiapoliitika otsesed ja kaudsed mõjud turuosalistele. The direct and indirect effects of national energy policy on market participants
keywords
energiamajanduse arengukava
energia kasutus
riiklikud toetused
heitvee soojustagastus
energy sector’s development plan
energy subsidies
energy policies
wastewater heat recovery
supervisor
defence date
language