pealkiri
Riikliku energiapoliitika otsesed ja kaudsed mõjud turuosalistele. The direct and indirect effects of national energy policy on market participants
märksõnad
energiamajanduse arengukava
energia kasutus
riiklikud toetused
heitvee soojustagastus
energy sector’s development plan
energy subsidies
energy policies
wastewater heat recovery
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi raamatukogu arvutivõrgu kasutajale.