title
Tarbijate mahetoiduainete ostuotsust mõjutavad tegurid
The factors affecting consumers purchasing decision of organic food products
author
Miggur, Kadri
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network