title
Abikaasade võrdsuspõhiõiguste tagamine abielu lahutamisel eluasemelaenuga seotud kohustuste jagamise näitel
Of the spouses equality in guarantees of fundamental rights in matters of divorce and estate with loan money case study
author
Jakobi, Janika
keywords
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network