title
Rikete teavitussüsteemi uurimine ja arendamine tööstuslikule testimissüsteemile
Research and development of the failure notification system for industrial testing systems
author
Yatskiv, Anton
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal