title
Stjuardesside emotsionaalse töö seos emotsionaalse intelligentsuse, läbipõlemise ja organisatsiooni toetusega
The relationship between emotional labour, emotional intelligence, burnout and organisational support among cabin crew members
author
Lauter, Marija
defence date
language