title
Innovatiivse toote arendamise aspektid jalgratta hoidja näitel
Innovative product development aspects on the example of a bicycle rack
author
Alli, Maryam Oluwatoyin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal