title
Veebipõhise asukoha jälgmise platformi analüüs ja arendus ehitusfirma näitel. Web-based location tracking platform analysis and implementation on the example of construction company
keywords
veebiandurid
asukoha jälgimine
veebipõhised rakendused
jälgimisrakendused
vanemlik järelvalve
web sensors
location monitoring
web-based apps
tracking apps
parental apps
supervisor
Tšukrejeva, Jekaterina; Henno, Jaak
study program
defence date
language