title
Ümarmudila (Neogobius melanostomus) kasutamise võimalused koeraküpsiste tootmiseks
Possibilities to use round goby (Neogobius melanostomus) for production of dog biscuits
author
Kostabi, Emma
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal