title
Таллинский Политехник № 18 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
03.06.1983
language