title
Palga- ja personaliarvestuse süsteemi analüüs ja kavandamine
Analysis and Design of Payroll and HR System
author
Vahtra, Katre
supervisor
Raspel, Priit; Renter, Tarmo
defence date
language
department / college