title
Makromajanduslike tegurite mõju Kesk- ja Ida-Euroopa ettevõtete kapitali struktuurile
Impact of macroeconomic factors on the capital structure of Central and Eastern European companies
author
Samsonova, Maria
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus