title
Ülipuhta vee tootmine energeetikas
Ultrapure water production in power stations.
keywords
ülipuhas vesi
ioonvahetusmeetod
membraanprotsess
flokulatsioon
ultrafiltrimine
mikrofiltrimine
elektrodeioniseerimine
ultrapure water
ion exchange method
membrane processes
flocculation
decarbonization
electrodeionization
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access