title
Tallinna kesklinna kaugjahutus
District Cooling in the Centre of Tallinn
author
Kirs, Tanel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal