title
ABB tööstusliku roboti positsioneerimissüsteemi arendamine Nikoni skanneriga
Developing a positioning system for the ABB industrial robot with the Nikon skanner
author
Goginashvili, Giorgi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.