title
Ajaandmete haldamise üks võimalik käsitlus PostgreSQL andmebaasisüsteemi näitel
One Possible Approach of Temporal Data Management Using PostgreSQL Database Management System as an Example
author
Laasik, Sander
keywords
temporaalsed andmebaasid
andmebaasihaldussüsteemid
SQL:2011 standard
kuues normaalkuju (6NK)
Teradata temporaalsete tabelite tugi
Oracle Workspace Manager
temporal databases
Sixth Normal Form (6NF)
Teradata Temporal Table Support
supervisor
defence date
language