title
Sõiduki aktiivse suspensioonisüsteemi analüüs ja projekteerimine MATLAB ja Simulinki kasutades
Analysis and Design of Vehicle Active Suspension System Using MATLAB & Simulink
author
Osman, Mostafa Mahmoud Fahim
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.