title
Eesti mööblisektori väiketootjate vajadused turundusteenuste osas
Marketing services needs of small furniture producers in Estonia
author
Noomen, Marja-Liisa
keywords
vajaduste püramiid
professionaalne teenus
mööblitootjad
micro-business
pyramid of needs
professional service
furniture producers
supervisor
defence date
language