pealkiri
Eesti mööblisektori väiketootjate vajadused turundusteenuste osas
Marketing services needs of small furniture producers in Estonia
autor
Noomen, Marja-Liisa
märksõnad
vajaduste püramiid
professionaalne teenus
mööblitootjad
micro-business
pyramid of needs
professional service
furniture producers
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel