title
Tallinna ringtee dünaamilise liiklusjuhtimise plaan
Dynamic Traffic Management Plan for Tallinn Ring Road
author
Kukk, Kaimar
keywords
Tallinna ringtee
liiklusjuhtimiskeskus
Tallinn ring road
variable message signs
traffic control center
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information