title
Ferrotseenaerogeeli ja rauaga legeeritud orgaanilise aerogeeli rakendamine Fenton-tüüpi ja fotolüütilistes protsessides N-nitrosodietüülamiini ja trimetoprimi lagundamiseks vees - võrdlev uuring
Application of ferrocene aerogel and iron-doped organic aerogel in Fenton-like and photolytic processes for oxidation of N-nitrosodiethylamine and trimethoprim in water - a comparative study
author
Pereskoka, Sofia
keywords
ferrocene aerogel
N-nitrosodiethylamine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2023