title
Таллинский Политехник № 6 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
24.02.1978
language