title
Iseteeninduskassade mõju klientide rahulolule Forum Cinemas OÜ näitel
Impact of self-service box office on customer satisfaction from Forum Cinemas Llc example
author
Kuivkaev, Gerli
supervisor
defence date
language