title
Finantsseisund - likviidsuse, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse aspektist Põhjamaade ja Eesti energeetikasektori ettevõtete näitel
The Financial Position – from the aspects of Liquidity, Profitability and Sustainability Based on the example of Nordic and Estonian Energy Sector
author
Penter, Külli
defence date
language