title
Raamatupidaja kutse-eetika ja selle rakendamine otsuste langetamisel Eestis
Accounting Ethics and its Application in Decision Making in Estonia
author
Liik, Pille
keywords
eetiliste otsuste langetamise protsess
Resti neljakomponente mudel
defence date
language