title
Elektrijaotusvõrkude reaktiivvõimsuse reguleerimisvõimaluste ja mõjude analüüs
Analysis of reactive power regulation options and their influence in distribution networks
author
Kürsa, Karl
keywords
pinge reguleerimine
jaotusvõrguettevõtted
võrgueeskirjad
voltage regulation
distribution system operators
grid codes
supervisor
defence date
language