title
Elektrijaotusvõrkude reaktiivvõimsuse reguleerimisvõimaluste ja mõjude analüüs
Analysis of reactive power regulation options and their influence in distribution networks
author
Kürsa, Karl
keywords
supervisor
defence date
language