title
Measurement Based Approach for Residential Customer Stochastic Current Harmonic Modelling
Mõõtmispõhine lähenemine olmetarbijate vooluharmoonikute juhusliku esinemise modelleerimiseks
author
Iqbal, Muhammad Naveed
keywords
usage patterns
harmonic components
bivariate modelling
stochastic modelling
cable impedance
level estimation
toitekvaliteet
kasutusmustrid
harmoonilised komponendid
harmoonmoonutus
kahemõõtmeline modelleerimine
stohhastiline modelleerimine
soojuslik stabiilsus
kaabli näivtakistus
tasemete hindamine
serial number
43/2021
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
defence date
02.09.2021
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/cc2248c5-5530-44fb-8150-51de0e7832ad
ISBN 978-9949-83-735-9 (PDF)
https://doi.org/10.23658/taltech.43/2021
language
rights
CC BY-NC-SA