title
Pseudomonas Putida KT2440 liikumismutantide isoleerimine ja iseloomustamine
Isolation and characterization of Pseudomonas Putida KT2440 mutants deficient in motile activity
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele