title
Potyviiruse rekombinantsete CI, VPg ja NIb valkude ekspresseerimine ning analüüs
Expression and analysis of potyviral recombinant CI, VPg and NIb proteins
author
Simonova, Jana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal