title
Agiilse lähenemise rakendusvõimaluste uurimine Keskkonnaministeeriumi haldusala tarkvaraprotsessis . Studying the application possibilities of agile approach in the software process of the Ministry of Environment’s administrative domain
author
Lemberg, Viktoria
defence date
language